Apie procesą studentams/absolventams

Tu gali atlikti tarptautinę praktiką pažangiausiose užsienio įmonėse ir organizacijose pasinaudodamas Patirties partnerių iniciatyvos teikiamomis galimybėmis!

Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Kauno technologijos universiteto studentams ir absolventams (vienerių metų laikotarpiu po studijų baigimo), siūlomos:

  • Praktikos vietos prestižiškiausiose tarptautinėse/ES įmonėse bei tarptautinėse organizacijose;
  • Padedama pasirengti konkursams ir praktikantų atrankoms, konsultuojama dokumentų (CV ir motyvacinio laiško) rengimo metu;
  • Sėkmingai įveikusiems atranką padedama pasirengti išvykimo dokumentus ir konsultuojama praktiniais klausimais;
  • Išmokama praktikanto stipendija;
  • Vykdoma praktikos stebėsena ir užtikrinamas grįžtamasis ryšys;
  • Išvykusių laukiame grįžtant ir siūlome Alumni dalyvavimo galimybes!

Kitų aukštųjų Lietuvos mokyklų studentai ar absolventai, gali savarankiškai teikti paraiškas į skelbiamus atvirus konkursus, apie kuriuos informuoja iniciatyva Patirties partneriai. Sėkmės dalyvaujant!

Praktikos vietos paieška

Yra du pagrindiniai iniciatyvos Patirties partneriai siūlomi praktikos vietų paieškos būdai tiek pretenduojant atlikti tarptautinę, tiek vietinę, tiek derinamą (kombinuotą) praktiką:

- Dokumentus teikiate iniciatyvos Patirties partneriai partnerių siūlomoms (uždaro konkurso) praktikos vietoms (gali pretenduoti tik Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno tecnologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto studentai ir šių universitetų absolventai, baigę studijas ne vėliau kaip prieš metus);

- Dokumentus teikiate atviro konkurso būdu. Informaciją apie tokius konkursus reguliariai talpina Patirties parterių iniciatyvos koordinatoriai (Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno tecnologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto studentai ir absolventai gali gauti papildomą pagalbą rengiant savo CV ir motyvacijos laišką bei ruošiantis atrankos konkursui).

Dokumentų pateikimas ir atranka

Jei dokumentai yra teikiami iniciatyvos Patirties partneriai partnerių siūlomoms (uždaro konkurso) praktikos vietoms, dokumentus nurodydamas konkrečią praktikos vietą, t.y. CV ir motyvacinį laišką siųsk, iniciatyvos Patirties partneriai koordinatoriams.

Kandidatuojant į atviro konkurso praktikos vietą, dokumentus reikia siųsti tiesiai įmonių ar organizacijų skelbime nurodytais būdais ir kontaktais.

Absolventų atranką Erasmus+ absolventų tarptautinei praktikai vykdo Universitetai pagal vidinę tvarką ir nustatytus kriterijus. Atranka atliekama iki diplomų gavimo dienos. Atrankos pagrindu suformuojamas absolventų sąrašas, kuris perduodamas „Patirties partnerių” koordinatoriams. Sąrašas sudarytas iš kandidatų a) turinčių konkrečias praktikos vietas, kuriems reikalinga dotacija; b) neturinčių praktikos vietų, kurių kandidatūros perduodamos „Patirties partnerių” koordinatorių individualiam darbui su kandidatais (rezervo sąrašas).

Būsimi absolventai gali būti atrenkami dviem skirtingom absolventų praktikom jei:

 

  • studentas atrenkamas, kol dar studijuoja paskutiniame kurse;
  • studentui lieka pakankamas mobilumo trukmės likutis abiems mobilumams (maks. 12 mėn. minus kiek buvo panaudojęs toje studijų pakopoje);
  • abu mobilumai nepersidengia (prasideda bei baigiasi per 12 mėn. nuo universiteto baigimo dienos).

Tik Universitetų atrinkti absolventai gali teikti nustatytos formos dokumentus į Konsorciumo skelbiamas praktikos vietas. Studentai iš dalyvaujančių Universitetų, teikia paraiškas į Konsorciumo skelbiamas vietas individualiai.

Pirminė atranka

Jei į tą pačią skelbiamą praktikos vietą pretenduoja keli kandidatai, yra organizuojama pretendentų atranka (žiūrimas atitikimas praktikos skelbime nurodytiems reikalavimams) ir motyvacinis/profesinio orientavimo interviu (jei reikalinga). Tarptautinės praktikos vietą siūlančiai įmonei ar organizacijai yra pateikiami keleto atrinktų geriausiai įmonės/organizacijos reikalavimus atitinkančių pretendentų dokumentai.

Galutinis kandidato patvirtinimas

Galutinį sprendimą dėl kandidato priėmimo tarptautinei praktikai priima praktikos vietą siūlanti organizacija. Labai dažnai (bet ne kiekvienu atveju) prieš priimdami galutinį sprendimą, organizacijos atstovai pageidauja su kandidatu surengti intervių telefonu, Skype ar kitomis telekomunikacijos priemonėmis. Priimančios organizacijos pasirinktam kandidatui skiriama Konsorciumo administruojama Erasmus+ mobilumo stipendija

 

 

 

Praktikos ir dotacijos sutarčių pasirašymas

Gavus priimančios pusės patvirtinimą, studentas universitete turi savarankiškai suderinti ir pasirašyti trišalę praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeship).

Jei praktikai atrenkamas studijas jau baigęs absolventas trišalė praktikos sutartis derinama ir pasirašoma tarp priimančios organizacijos, absolvento ir Universiteto, kurį baigė absolventas.

Pasirašančiųjų šalių parašai ant praktikos sutarties gali būti ir skanuoti išskyrus VGTU ir KTU studentams ir absolventams.

Su iniciatyvos Patirties partneriai programa studentas ar absolventas pasirašo dotacijos sutartį. Prieš pasirašydamas šią sutartį, studentas/absolventas turi turėti visus privalomus draudimus (sveikatos, civilinės atsakomybės ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų) (žiūrėti skiltį „Draudimai“).

Tarptautinės praktikos trukmė bei pradžios ir pabaigos laikas kiekvienu atveju yra derinamas tiek su studentu, tiek su priimančiaja puse. Vidutinė finansuojama tarptautinės praktikos trukmė 2014-2015 m. yra 4 mėn.

Jei dokumentai yra teikiami atviro konkurso būdu, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno tecnologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto universitetų studentai ir absolventai, esant poreikiui, gali gauti iniciatyvos Patirties partneriai koordinatorių pagalbą rengiant savo dokumentus (CV ir motyvacijos laišką) ar ruošiantis konkursui, o laimėjus konkursą gauti Erasmus+ stipendiją.

Visi užpildyti ir pasirašyti dokumentai (trišalė praktikos sutartis ir dotacijos sutartis) turi būti pateikti Patirties partnerių koordinatoriams iki išvykimo į praktiką, t.y. likus ne mažiau nei 5 d.d. iki pirmos praktikos dienos.

Studento/absolvento praktikos stebėsena ir galutinė ataskaita

Praktikos metu yra vykdoma studento praktikos stebėsena tiek praktikos vietoje (yra paskiriamas praktikos vadovas – mentorius), tiek Universiteto paskirto akademinio koordinatoriaus, tiek iniciatyvos Patirties partneriai koordinatorių.

Absolvento praktikos atveju stebėseną užtikrina praktikos vadovas piimančioje organizacijoje ir Patirties partnerių koordinatoriai.

Praktikos pabaigoje studentas privalo pateikti praktikos ataskaitą ir patvirtinimą apie dalyvavimą praktikoje (absolvento praktikos atveju tik patvirtinimą – angl. Traineeship Certificate), kurį pasirašo priimančioji institucija. Mobilumą  patvirtinantys dokumentai turi būti originalūs (su originaliais parašais). Per 7 d. nuo praktikos pabaigos mobilumo dalyvis užpildo klausimyną gautą internetu (angl. iš Mobility Tool sistemos).

Lietuvos pramoninkų konfederacija Patirties partnerių konsorciumo vardu papildomai išduoda pažymėjimą apie studento/absolvento atliktą tarptautinę praktiką.

Kalbinio pasirengimo įvertinimo internetu  ir kalbų kursų internetu galimybė

Vykstantys į tarptautinę praktiką turi puikią galimybę gilinti užsienio kalbos žinias praktikos metu (mokymasis vyksta internetu). 

Kaip vyksta procesas?

1.       pirmą praktikos kalbos įsivertinimo testą internetu studentas/absolventas turi atlikti praėjęs atranką, prieš išvykdamas mobilumui;

2.       kalbos kursai internetu

-          gali prasidėti tik po to, kai studentas/absolventas atlieka pirmąjį kalbos testą;

-          turi pasibaigti iki antrojo kalbos įsivertinimo testo, t. y.

-          kalbos kursai gali vykti prieš prasidedant mobilumui ir (arba) mobilumo metu.

3.       antrą praktikos kalbos įsivertinimo testą internetu studentas/absolventas atlieka mobilumo laikotarpio pabaigoje: likus dviem savaitėms iki mobilumo pabaigos licencijų administravimo sistema automatiškai išsiųs studentui kvietimą atlikti antrą testą;

4.       studento įsipareigojimai, susiję su kalbiniu pasirengimu internetu, yra išdėstyti dotacijos sutarties tarp aukštosios mokyklos ir studento 6 straipsnyje;

SVARBU: privalomo užsienio kalbos testo internetu, kurį studentai atlieka prieš išvykdami Erasmus mobilumui, rezultatai niekaip neįtakoja:

-          atrankos dalyvavimui programoje rezultatų bei 

-          studentų/absolventų anksčiau įgytų užsienio kalbos žinias patvirtinančių dokumentų galiojimo.

Kalbos testai internetu, atliekami prieš išvykstant mobilumui ir  mobilumo laikotarpio pabaigoje, – tai tik priemonė įvertinti, kaip pasikeitė  studento/absolvento užsienio kalbos žinių lygis Erasmus+ mobilumo metu.

Praktikos tipai:

 Tarptautinė praktika

Tarptautinę praktiką studentai atlieka įmonėse ir organizacijose užsienio šalyje (ES ir EEA šalyse).

 Vietinė praktika

Vietinę praktiką studentai atlieka pažangiausiose bei inovatyviausiose Lietuvos įmonėse ir organizacijose.

 Kombinuota (derinama) praktika

Dalį kombinuotos (derinamos) praktikos studentai atlieka pasirinktos tarptautinės įmonės ar organizacijos būstinėje Lietuvoje, o kitą dalį – tos pačios tarptautinės įmonės ar organizacijos būstinėje užsienio šalyje.

 Uždaro konkurso praktikos vieta

Uždaro konkurso praktikos vietas siūlo iniciatyvos Patirties Partneriai tarptautiniai ir vietiniai partneriai (įmonės ir tarptautinės organizacijos), aukščiau paminėtų universitetų studentams ir absolventams, kurie atitinka kandidatams keliamus reikalavimus, nurodytus praktikos vietos apraše.

Atviro konkurso praktikos vieta

Į atviro konkurso praktikos vietas gali pretenduoti visi Lietuvos studentai ar absolventai, atitinkantys kandidatams keliamus reikalavimus. Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno Technologijos universiteto studentai ir absolventai, pretenduojantys į šias praktikos vietas, gali gauti kvalifikuotą pagalbą ruošiant dokumentus (CV ir motyvacijos laišką) bei ruošiantis atrankos pokalbiui su įmonės ar organizacijos atstovais.

Finansavimas

Vykstant į tarptautinę praktiką pagal iniciatyvos Patirties partneriai programą, yra mokama ERASMUS+ stipendija dalinėms praktikos užsienyje išlaidoms padengti. Stipendijos dydį yra patvirtinusi Europos Komisija. Jis priklauso nuo užsienio šalies, į kurią vykstama, pragyvenimo lygio. Pagal tai užsienio valstybės yra suskirstytos į tris grupes.

ERASMUS+ stipendijų dydžiai vykstant į tarptautinę praktiką 2014–2015 m.
Šalių grupės Stipendijos dydis Šalys
I 500 EUR/mėn. Airija, Austrija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Prancūzija, Suomija, Švedija, Norvegija
II 400 EUR/mėn. Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandų Karalystė, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija
III 300 EUR/mėn. Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija
+ 200 EUR/mėn. Papildomas 200 EUR/mėn. finansavimas yra skiriamas visiems studentams ir absolventams vykstant į bet kurią šalį draudimų išlaidoms padengti.

Dalį ERASMUS+ stipendijos lėšų skiria Europos Komisija, kita dalis yra Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšos.

Stipendijos išmokėjimo dalys. 80 proc. visos stipendijos sumos dokumentus pilnai ir laiku pateikiusiam studentui yra pervedama prieš pat išvykstant į tarptautinę praktiką, o likusieji 20 proc. yra pervedami studentui/absolventui pateikus patvirtinimą apie dalyvavimą praktikoje (originalus dokumentas!).

 

Šalys, į kurias galima vykti su Erasmus+programos finansavimu

Studentai ir absolventai į tarptautinę praktiką gali vykti į sekančias šalis:

ES šalys narės Vokietija, Prancūzija, Italija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė, Danija, Airija, Graikija, Ispanija, Portugalija, Švedija, Austrija, Suomija, Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija, Lietuva, Latvija, Slovėnija, Kipras, Estija, Malta, Rumunija ir Bulgarija
Europos Ekonominės erdvės (EEA) šalys Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas

 Trukmė

Tarptautinės praktikos trukmė yra derinama su priimančia puse. Vidutinė tarptautinės praktikos trukmė vykstantiems pagal iniciatyvos Patirties partneriai programą 2014/2015 m. yra 4 mėnesiai. Kiekvienas studentas turi galimybę studijų (bakalauro ir magistro studijas kartu sudėjus) metu pasinaudoti 12 mėn. trukmės Erasmus mobilumo stipendija studijoms ir/ar praktikai. Išnaudojus minėtą laikotarpį, vykti į tarptautinę praktiką studentas ar absolventas gali su nuline stipendija. Minimali tarptautinės praktikos trukmė vykstantiems su Erasmus+ stipendija yra 2 mėn.

Nulinė stipendija

Studentai, kurie atitinka ERASMUS+ mobilumo kriterijus ir naudojasi visais ERASMUS programos privalumais, bet negali gauti ERASMUS+ stipendijos (pvz., jau yra pilnai išnaudoję ERASMUS teikiamas mobilumo galimybes anksčiau), į tarptautinę praktiką gali vykti su nuline stipendija. Tokie studentai ar absolventai yra vadinami „nulinės stipendijos“ ERASMUS+ studentais. Tačiau ir tokiais atvejais visi ERASMUS+ programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir „nulinės stipendijos“ studentams.

Draudimas

Erasmus+ programa skiria papildomų lėšų – 200 EUR/mėn. praktikanto civilinės atsakomybės bei sveikatos draudimams tarptautinės praktikos metu. Iniciatyvos Patirties partneriai programa reikalauja šių draudimų: Europos sveikatos kortelės (privalomas), papildomo sveikatos draudimo vykstant į užsienį, kuris apimtų repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejus (rekomenduotinas), civilinės atsakomybės draudimo (angl. liability insurance), kuris apimantų žalą, atsiradusią dėl praktikanto kaltės darbo vietoje, neatsižvelgiant į tai, ar jis/ji buvo ar nebuvo darbe (privalomas) ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe, kuris apimtų žalą, kurią praktikantas patyrė darbo vietoje (privalomas).

Pridedame studentų/absolventų dėmesiui draudimo bendrovių pasiūlymus, tačiau informuojame, kad studentas/absolventas gali apsidrausti bet kurioje draudimo bendrovėje. SVARBU: įsitikinkite, kad jūsų civilinės atsakomybės draudimo polisas galioja ne tik kelionės metu, bet ir darbo (praktikos) vietoje!

Draudimo brokeris Insurance Brokers Group

BTA pasiūlymas 

Privalomas sveikatos draudimas (PSD)

PSD mokestį kiekvieną mėnesį moka arba pats draudžiamasis, arba už jį moka darbdavys, arba už jį moka valstybė.

Nuolatinių studijų studentas – nuo teisinio statuso atsiradimo datos iki teisinio statuso pabaigos – PSD draudžiamas valstybės lėšomis nepriklausomai nuo to, ar jis studijuoja Lietuvoje, ar kitoje ES valstybėje.

Pasibaigus studento teisinio statuso galiojimui, jei toks asmuo išlaiko draudžiamo asmens statusą ir nedraudžiamas valstybės lėšomis, jis turi prievolę mokėti PSD Lietuvoje pats, arba už jį tai gali daryti darbdavys.

Taigi, jei praktiką ES atlieka studentas – už jį PSD mokės valstybė; jei į praktiką išvyksta baigęs studijas asmuo – jis kaip bet kuris kitas Lietuvos gyventojas turi prievolę kiekvieną mėnesį PSD mokėti pats. Išimtimi galima laikyti tokius atvejus, kai nuo veiklos vykdymo ES gaunamos pajamos, ir nuo tų pajamų nuskaitomas PSD, t.y. kai galioja ES šalyje dirbančio asmens draudimas. Asmuo, kuris pagal LR Sveikatos draudimo įstatymą turi prievolę PSD įmokas mokėti Lietuvoje, bet tokio pobūdžio įmokas mokės tik užsienio valstybėje, Lietuvoje PSD draudimu nebus apdraustas.


Šviežiausios naujienos