Dėl JK dalyvavimo „Erasmus+“ programoje 2014–2020 m.

Europos Komisija informuoja, kad praėjus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos terminui (2020 m. sausio 31 d.), šalis pilnai tęs dalyvavimą programoje. Tai reiškia, kad jau egzistuojantys „Erasmus+“ projektai, įtraukiantys Jungtinę Karalystę, toliau sėkmingai bus vykdomi kaip įprasta.

JK dalyvavimas būsimose programose po 2020 m. priklausys nuo rezultatų derybose dėl abiejų šalių santykių ateityje.

Informaciją apie vykstančius pokyčius galite sekti oficialioje EK interneto svetainėje adresu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_lt